Wat is SIPOC en waarvoor kun je dit model gebruiken?

Om productieprocessen te optimaliseren wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van modellen. Eén van de meest gebruikte modellen uit het lean management is het SIPOC-model. Waar staat SIPOC eigenlijk voor? En hoe kan het u helpen bij het optimaliseren van het productieproces van uw bedrijf? De experts van Sensorfact leggen het uit!

Inhoudsopgave:

Wat is een SIPOC-model?

Een SIPOC-model is een manier om een productieproces in kaart te brengen. Vanaf de leverancier tot de klant wordt inzichtelijk gemaakt uit welke stappen een proces bestaat en wie erbij betrokken zijn. Zo kunnen fouten in de werkwijze van een bedrijf worden opgespoord en verholpen.

Door een SIPOC-model raken werknemers snel vertrouwd met een productieproces. Het model is een voorbeeld van process mapping. Door process mapping worden de doelen van een proces in kaart gebracht. Ook de verschillende stappen, waarmee die doelen bereikt moeten worden, kunnen inzichtelijk worden gemaakt. 

SIPOC banner

Waar staat de afkorting SIPOC voor?

De afkorting SIPOC staat voor Suppliers, Input, Process, Output en Customers. Voor elk van deze categorieën in het model wordt een aparte kolom aangemaakt. In deze kolommen kunnen de belangrijkste kernpunten per onderdeel worden beschreven. Zo ontstaat er een duidelijk overzicht van het gehele proces. 

In het Nederlands spreekt men vaak van een LIPOK: Leveranciers, Input, Proces, Output en Klanten. Voor de inhoud van het model maakt dit echter niet uit.

Lees ook (tekst gaat verder onder blok):


Interne/externe klanten en leveranciers

Belangrijk is om te beseffen dat klanten en leveranciers zowel intern als extern kunnen zijn. Het kan dus gaan om een afdeling binnen het eigen bedrijf, maar ook om andere bedrijven of personen. Een bedrijf dat alle stappen in een productieproces in eigen hand heeft, zal vaker te maken hebben met interne leveranciers en klanten. 

SIPOC en Total Quality Management

Het model is in de jaren 80 bedacht bij Total Quality Management (TQM). TQM is net als kaizen gericht op continue verbetering van een bedrijfsproces. Het gaat er vanuit dat alle processen in een bedrijf in het teken van de wensen van de klant of de bedrijfsstrategie komen te staan. 

TQM maakt klanttevredenheid het allerbelangrijkst en stelt langetermijnsucces volledig in het teken van deze klanttevredenheid. Het is dan ook niet gek dat veel bedrijven SIPOC ook omdraaien naar COPIS. Dit doen ze om de klant centraal te stellen: door met customer te beginnen wordt dit nog eens extra benadrukt.

SIPOC en Lean Management

Tegenwoordig wordt SIPOC vooral binnen het Lean Management gebruikt. Ook Lean Management is gericht op continue verbetering van processen binnen een bedrijf. Hierbij staan met name gedeeld leiderschap en gedeelde verantwoordelijkheid centraal. Lean Management zorgt dus voor empowerment van werknemers.

SIPOC wordt dan ook vaak geïntroduceerd tijdens kaizen-evenementen en tijdens de eerste stap van DMAIC, het definiëren van het proces. Lean Management definieert de doelen van een organisatie. SIPOC is één van de hulpmiddelen in de lean-gereedschapskist, die kan helpen bij het bereiken van die doelen. 

Andere bekende managementmethoden uit het lean management zijn onder meer kaizen, poka yoke, just-in-time en SMED.

SIPOC banner

Waar wordt een SIPOC-model voor gebruikt?

Een SIPOC-analyse wordt meestal gebruikt voor vier verschillende doeleinden:

1. Introductie van een nog onbekend proces

Het bieden van een overzicht van het productieproces aan mensen die er nog niet bekend mee zijn. Het klaar hebben liggen van een SIPOC kan ervoor zorgen dat nieuwe werknemers snel ingewerkt kunnen worden en snel een beeld krijgen van het proces binnen de organisatie. 

2. Updaten van kennis over een proces

Het in kaart brengen van een veranderlijk proces voor mensen die er wel al bekend mee zijn. Als een proces in een fabriek of binnen een bedrijf telkens verandert, kan het zijn dat medewerkers het overzicht kwijt raken. Een SIPOC maakt het proces inzichtelijk en zorgt ervoor dat het duidelijk blijft. Ook als er dingen veranderen. 

3. Schetsen van een nog niet-bestaand proces

Het in kaart brengen van een nieuw proces. Als er bijvoorbeeld begonnen wordt met de productie van een nieuw product, kan nog vóór de productie begint het proces worden geschetst.

4. Neuzen dezelfde kant op krijgen

Tot slot helpt een SIPOC model bij de communicatie over een productieproces. Door het inzichtelijk te maken laat men weinig ruimte voor interpretatie. Daardoor kan er beter gecommuniceerd worden als er binnen een team beslissingen moeten worden genomen over het productieproces. 

Overige vragen

Daarnaast helpt een SIPOC-model ook nog bij het beantwoorden van een aantal overige vragen:

  • Sluit de geleverde dienst of het product aan bij de wensen van de klant?
  • Leveren de leveranciers de input die nodig is om het proces succesvol te laten verlopen?
  • Wie is de doelgroep van het bedrijf?
  • Werkt het bedrijf op de efficiëntst mogelijke manier om het doel te bereiken?

Ook maakt een SIPOC inzichtelijk welke activiteiten er weinig bijdragen aan het proces en welke bottlenecks er in een proces ontstaan. 

Lees ook (tekst gaat verder onder blok):

Uit welke onderdelen bestaat een SIPOC-model?

Het model bestaat uit leveranciers, hun input, het proces, de output en de klanten. 

Leveranciers en klanten kunnen intern of extern zijn. De output kan een product of een dienst zijn. Een SIPOC is dus zowel relevant voor een schoenenfabriek als voor een bureau dat trainingen aanbiedt. 

Aan elk van de verschillende categorieën kan aan de hand van het beantwoorden van een vraag invulling worden gegeven:

  • Suppliers: wie is er verantwoordelijk voor de input van het proces?
  • Input: wat wordt er gebruikt om het proces in gang te zetten? Welke goederen of diensten worden gebruikt tijdens het proces?
  • Process: welke stappen worden er doorlopen om de input om te zetten naar output?
  • Output: welk product of dienst wil het bedrijf leveren? Welk product leveren we uiteindelijk af bij klanten?
  • Customers: wie neemt het product of dienst af? Welke doelgroep spreekt het bedrijf aan?

SIPOC banner

Hoe maak je een SIPOC-model?

Een SIPOC-model wordt meestal gemaakt door middel van een template. Hierin staan de vijf categorieën dan al klaar, waardoor het een kwestie van invullen is. Na afloop is er een mooi schematisch overzicht te zien van het hele productieproces, van leverancier tot aan klant. 

Belangrijk om op te letten bij het maken van een SIPOC-model is dat de tabel ‘process’ niet te gedetailleerd ingevuld wordt. Het gaat erom om een simplistische weergave te maken van het proces. Het proces moet dus op hoofdlijnen worden weergegeven.

SIPOC en Value Stream Map

Voor het heel gedetailleerd beschrijven van een proces is een value stream map geschikter dan een SIPOC. Een SIPOC beslaat meer categorieën dan alleen het proces en is breder. Daarom gaat deze tool minder de diepte in dan een value stream map. Het doel van een SIPOC is dan ook niet om het gehele proces te doorgronden. 

COPIS: klanten als eerst

Zoals gezegd stellen veel bedrijven klanten centraal in het SIPOC-model en is er dus vaker sprake van COPIS. Het is ook aan te raden om de klanten als eerst in kaart te brengen. Zo kan het SIPOC van achter naar voren worden ingevuld. Van klanten naar output, process, input en suppliers. 

Bij het maken van een SIPOC is het met name belangrijk om niet meer dan één proces in kaart te willen brengen. De kracht van het model is namelijk juist de simpelheid ervan. Als er geprobeerd wordt om twee processen in één model te vatten gaat dat ten koste van de kernkwaliteit van het model.

Ook als uw bedrijf meerdere verschillende producten of diensten levert, is het aan te raden om van elk product een ander model te maken. 

Voorbeeld van een SIPOC-model

Om het idee van het model te verduidelijken is hier een voorbeeld van een model. Dit model heeft betrekking op een schoenenwinkel. Voor het gemak gaan we uit van een sneakerfabriek, die maar één model schoen verkoopt: de Nike Air Max 90. Hieronder zijn de vijf categorieën uitgewerkt in een tabel:

Supplier Input Process Output Customer
Leveranciers van grondstoffen en raw materials Grondstoffen en raw materials,

Veters,

Zolen

Het bij elkaar voegen van de grondstoffen en raw materials tot één schoen Nike Air Max 90-schoenen Retailwinkels als JD, Footlocker, SNEAKERS

 

Een gratis SIPOC-template

Online zijn tal van gratis templates voor een SIPOC-model te vinden. Onderaan de pagina is een simpele weergave van het model te vinden, die u zelf kunt invullen. 

Bespaar tot wel €100.000 op de energierekening van uw bedrijf

Het SIPOC-model maakt inzichtelijk hoe het bedrijfsproces binnen uw onderneming verbeterd kan worden. Eén van de problemen waar bedrijven binnen hun proces tegenaan lopen, is het te hoge energieverbruik. Met de huidige energieprijzen leidt dat tot hoge energierekeningen.

Het productieproces verbeteren kan met de technologie van Sensorfact. Met onze hard- en software besparen klanten tot wel 15% op hun energierekening. Op jaarbasis kan dit tot wel €100.000 opleveren. Ook voldoet u door met onze technologie energie te besparen sneller aan nationale regelgeving.

Onze sensoren meten het energieverbruik op machineniveau en sturen deze data door naar onze algoritmes. Die adviseren direct over mogelijke energiebesparingen. Onze energie-experts helpen u bij het realiseren van deze besparingen. Interesse in ons product? Vraag dan hier een gratis demo aan!

Template:
sipoc template

Bron: iSixSigma.com

 

Geschreven door

Oscar Verstegen

SEO-specialist voor Sensorfact